Kontakty do kanceláře:

Jarní úklid města 2024

Technické služby Třebechovice pod Orebem budou v letošním roce zajišťovat likvidaci roští, vyřezaných větví, shrabků ze zeleně apod. Sběr bude probíhat tak jako v minulých letech v prostoru sídla Technických služeb, Heldovo náměstí 528, (bývalého objektu „BRANKA“), kde budou přistaveny k tomuto účelu velkoobjemové kontejnery. Zájemci mohou bioodpad navozit roztříděný na listí a shrabky zvlášť (odpad do kompostárny), větve do průměru 10cm, křoví (odpad pro seštěpkování) do prostoru objektu v níže uvedených dnech a termínech:


každou sobotu od 23.3. do 27.4.

vždy v době od 8.00 do 12.00 hod

NEVOZTE to, co do kontejnerů nepatří: prkna, pařezy, starý nábytek adalší odpady jako např. pneumatiky, lednice, televizory, autobaterie, obaly od motorových olejů, barev apod.

Tyto odpady jsou zařazeny mezi objemný a  nebezpečný odpad, který je možné odložit ve sběrném dvoře v ulici Na Stavě čp. 444.

Provozní doba sběrného dvora je 3x týdně, a to:

v úterý a ve čtvrtek      od 15.oo do  18.oo hod.

v  sobotu                       od   9.oo do  12.oo hod.

Kontaktní formulář

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.