Kontakty do kanceláře:

Veřejné zakázky

Technické služby Třebechovice pod Orebem

Heldovo náměstí 528, 503 46  Třebechovice pod Orebem

Zadávací podmínky k podání

             Technické služby města Třebechovice pod Orebem si Vás dovolují vyzvat k podání nadlimitní veřejné zakázky na služby

v rámci otevřeného zadávacího řízení dle § 56 ZZVZ pro veřejnou zakázku na službu s názvem:

„Zajištění sběru, svozu a odstraňování odpadů pro Město Třebechovice pod Orebem“

I. ZADAVATEL:

Technické služby Třebechovice pod Orebem

Heldovo  náměstí 528

503 46  Třebechovice pod Orebem

IČO: 68212135

DIČ: CZ68212135

bankovní spojení:   KB pobočka Třebechovice p.O.

č. ú.:   27 – 324 630 287 / 0100

Statutární zástupce:  Pavel Ulrich

Kontaktní osoba: Pavel Ulrich, tel.: 605548775

Kontaktní osoba ve věcech organizačních: RNDr. Tomáš Kytlík, tel: 722943646

E-mail:tomas.kytlik@rychnov-city.cz

II.VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

Předmětem zakázky jsou služby spojené se sběrem, svozem a tříděním odpadů, plastů, skla, nápojového kartonu, papíru a nebezpečného odpadu pro město Třebechovice pod Orebem v souladu s platnými  právními předpisy České republiky, zejména v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“).

Zakázka dle předmětu plnění:                  veřejná zakázka na služby

Druh zadávacího řízení:                           otevřené řízení dle § 56ZZVZ

Druh zakázky dle hodnoty plnění:            nadlimitní veřejná zakázka

Přepdokládaná hodnota zakázky:            9 000 000,-Kč bez DPH

Termín zahájení:                                      26.7.2017

Lhůta pro podání nabídky:                       min. 35 dnů dle § 57  ZZVZ

Poskytnutí zadávací dokumentace:   kompletní zadávací dokumentace je s výjimkou formulářů dle § 212 ZZVZ poskytována neomezeným dálkovým přístupem na  adrese profilu zadavatele zde: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/68212135

Klasifikace veřejné zakázky (CPV kód):   90500000-2-Služby související s likvidací odpadů a odpady

Podrobné informace k zadávací dokumentaci naleznete v příloze viz níže.

Lhůta pro podání nabídek:  04.09.2017 do 09:00 hod.

Místo pro podání nabídky – sídlo zadavatele: Technické služby, Heldovo náměstí 528, 503 46  Třebechovice pod Orebem

Uchazeči jsou povinni podat nabídku v uzavřené obálce, označené:

1. Nápisem NEOTVÍRAT

2. Názvem veřejné zakázky „Zajištění sběru, svozu a odstraňování odpadů pro Město Třebechovice pod Orebem“

3. Názvem účastníka

4. Adresou, na niž je možné zaslat oznámení o tom, že nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek..

Zadavatel doporučuje sešít jednotlivé listy tak, aby s nimi nebylo možné manipulovat.

V Třebechovicích pod Orebem 26.7.2017

Ing. Richard Nádvorník

Technické služby Třebechovice pod Orebem

Kontaktní formulář

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.