Kontakty do kanceláře:

Ostatní

Údržba městských komunikací a městské zeleně

Údržba městských komunikací probíhá rozdílně v letním a zimním období. Na jaře je zaměřená především k opravám výtluků a ostatních nerovností, pozvolna v letní sezoně přechází do sečení zeleně na městských pozemcích, kdy po dokončení na jedné straně přechází k opětovnému sečení ze strany původní. Sečení trávy na městských pozemcích se provádí na cca 80 ha.

Údržba městských komunikací v zimním období je závislá na klimatických podmínkách. Pracovníci této skupiny po pracovní době drží pohotovost k zásahu na odklízení sněhu a výjezd mají od výše sněhové pokrývky 3 cm. S množstvím techniky na úklid komunikací od sněhu a posyp chodníků a komunikací, kterými Technické služby disponují, není možné uklidit město a místní části ( Bědovice, Polánky, Štěnkov, Krňovice, Nepasice ) najednou. V místních částech si Technické služby vypomáhají smluvními vztahy s komerčními subjekty. Úklid města je koncipován do stanovených priorit, kde největší je stanovena na zaměření úklidu cest tak, aby se ráno občané mohli dostat včas do práce, na autobusovou a železniční dopravu, do škol a školek. Potom postupuje jedna skupina od východu ke středu města a druhá od západu ke středu města. Prosíme o toleranci vzhledem k stanovenému postupu pluhování a zametání a také vzhledem k počtu techniky a personálu. Předem děkujeme.

Velikosti a počty kontejnerů a popelnic

Směsný komunální odpad se odkládá do sběrných nádob. Sběrnými nádobami se rozumějí:

a) typizované sběrné nádoby – popelnice o objemu 110 litrů (kovové), 120 litrů, 240 litrů a kontejnery určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu o objemu 1100 litrů

b) pro rodinném domy se mohou používat popelnice do objemu 240 litrů, kontejnery na směsný komunální odpad o objemu 1100 litrů jsou určeny pouze pro použití u bytových domů

Separovaný odpad musí být uložen do žlutých pylů s logem svozové firmy pro plasty a oranžových pytlů pro tetrapaky. Pytle se umisťují v den svozu podél svozové trasy.

Svozové nádoby pro svoz komunálního odpadu od rodinných domů bude nutné označit svozovou známkou na aktuální kalendářní rok. Svozové známky bude možné vyzvednout na městském úřadě. Žluté a oranžové pytle na plasty a tetrapaky a bílé pytle na komunální odpad s logem svozové firmy bude možné vyzvednout v sídle Technických služeb.

Pro chatovou osadu Štěnkov budou na místech určených pro stání kontejnerů na separovaný odpad (Štěnkov náves, Krňovice hospoda)  umístěny černé kontejnery o objemu 1100 l. Kontejnery budou vybaveny zámkem. Vlastníci nemovitostí v chatové osadě, zapojení do systému svozu podle vyhlášky OZV č.2_2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, si budou moci vyzvednout klíče od kontejnerů v sídle Technických služeb na Heldově náměstí 528.

Pro zahrádkářskou kolonii Oreb bude u hlavní brány umístěn kontejner 1100 l se zámkem. Vlastníci nemovitostí, zapojení do systému svozu podle vyhlášky OZV č.2_2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, si budou moci vyzvednout klíče od kontejneru v sídle Technických služeb na Heldově náměstí 528.

Nemovitosti s číslem evidenčním, které budou zapojeny do systému, mohou pro svoz použít předepsanou svozovou nádobu opatřenou svozovou známkou.

Dětská hřiště

Otevírací doba:
Zimní sezona (listopad až březen) 7,30 – 18,00 hod.
Letní sezona (duben až říjen) 7,30 – 20,00 hod. 

Aktuality

Ostatní
Ostatní
Ostatní
Ostatní
Ostatní

Služby TS – ceník

Ke stažení

Směrnice MU TpO 2 - 2009 Stáhnout
Řád veřejného pohřebiště Stáhnout
Ceník služeb 2023 Stáhnout
Pravidla a výše odměny užívání plakátovacích ploch Stáhnout
Střednědobý výhled rozpočtu 23-24-1 Stáhnout
Rozpočet TS 2023 Hlavní činnost schválený návrh 16 Stáhnout
Střednědobý výhled rozpočtu 24-252 Stáhnout
Rozpočet TS 2023 hosp. činnost13 Stáhnout
Rozpočet na rok 2024 Stáhnout
Střednědobý výhled 2025 a 2026 Stáhnout